Polityka Prywatności
Strony:
Psiegryzki.com ciastkadlapsa.pl ciasteczkadlapsa.pl sklep.psiegryzki.com
są prowadzone przez Psiegryzki Agnieszka Magiera z siedzibą w Nowym Sączu,
NIP 911-182-33-53, zwaną dalej Psiegryzki.

Każdego Klienta i Użytkownika wymienionych powyżej stron oraz wszystkich publikacji należących do Psiegryzki obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany polityki prywatności nie wpływają na podstawową zasadę:

Psiegryzki nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów i Użytkowników wymienionych powyżej stron.

Psiegryzki nigdy nie wysyła spamu.

Psiegryzki nigdy nie wyśle Klientom ani Użytkownikom ofert, które nie będą związane z podstawową działalnością firmy.

 

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie subskrybować biuletynów tworzonych przez Psiegryzki a także nie nabywać produktów ani usług oferowanych przez Psiegryzki.

Korzystając z wyżej wymienionych serwisów, oferowanych przez nie usług i zapisując się do subskrypcji biuletynu, zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności i oświadczasz, że:

1. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Psiegryzki. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.

2. wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Psiegryzki, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.

3. zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:
– administratorem Twoich danych osobowych jest Psiegryzki;
– masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i usuwania;
-podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do korzystania z serwisu.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do Psiegryzki możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

Subskrypcja bezpłatnego biuletynu
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do Psiegryzki wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi biuletyn. Imię pozwala firmie Psiegryzki zwracać się do Użytkowników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości
Psiegryzki zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do naszych serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste, specjalne oferty dedykowane itp.)

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do Psiegryzki mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Zmiany Polityki Prywatności
Psiegryzki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.

UWAGA: Wszystkie zakupy są nie-refundowalne i nie podlegają reklamacji. Zgodnie z prawem nie możesz odstąpić od umowy w przypadku, gdy rozpocząłeś już korzystanie z zamówionych usług. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.